برخلاف نظر بسیاری از دوستان بنده فکر نمی کنم که مناظره امشب آقای کروبی و احمدی نزاد به اندازه  مناظره با میر حسین موسوی چالشی و پر برخورد باشد ، آقای احمدی نژاد حرفهای خودش را زده است و تکرار آنها برای بینندگان ملال آور خواهد بود ، از طرفی حمله به شخص آقای کروبی اگر هم با موفقیت انجام شود یا آراء بسیاری از اصلاح طلبان را به سوی موسوی سوق خواهد داد ویا برخی از آراء وی را خواهد سوزاند ولی خیلی بعید خواهد بود که بخشی از امیدواران به آقای کروبی به احمدی نژاد میل پیدا کنند ، اما آقای کروبی انگیزه زیادی دارد که حملات بزرگی را به احمدی نژاد سامان دهد ولی این خطر وجود خواهد داشت که در ضد حمله های احتمالی رقیب مسایل شخصی آقای کروبی پیش کشیده شوند چرا که رییس دولت فعلی نشان داده است از توسل به چنین حربه هایی استنکاف ندارد ، نکته مهم اینکه آقای احمدی نژاد خوب می داند که آقای کروبی چون میر حسین نیست که پس از ٢٠سال سیاست ورزی را تازه اتخاذ کرده باشد لذا حتما با قدرت و چابکی بیشتری با او مواجه خواهد شد  و همین معنا احتمالا او را از سامان دادن یک مناظره بشدت جنجالی برحذر خواهد داشت ، ضمن اینکه رقیب اصلی رییس جمهور فعلی همان آقای میرحسین موسوی است و ایجاد هر جبهه جدیدی موضع اصلی را تضعیف خواهد ساخت ، بنظر می رسد آقای کروبی اکنون در برابر یک ریسک بزرگ قرار دارد او برای اینکه شایستگی اصلاح طلبانه خود را به اثبات برساند و تبدیل به قهرمان اصلاح طلبان شود باید همه ضعفهای مناضره میر حسین را جبران کرده حملات همه جانبه ای را متوجه رییس جمهورکند این کار اگرچه ریسک بزرگی است ولی تنها راه تبدیل شدن شیخ مهدی کروبی به عنوان کاندیدای اصلی اصلاح طلبان است ، وی شجاعت و درایت این کار را دارد ولی حساب هزینه های احتمالی آن هم چنان ناچیز نیستند که کروبی ومشاورانش به راحتی بتوانند به آن راضی شوند ، امشب هم می تواند شب جنجالی و بزرگی باشد اگر طرفین به پیروزی قاطع و حداکثری بیندیشند.

/ 0 نظر / 7 بازدید