آفرین به دیپلماسی دولت نهم!!!!

مدتها است که یک وزیر خارجه از کشورهای گردن کلفت دنیا به ایران سفر نکرده است ، روز یکشنبه که در خبرها خواندم  وزیر خارجه ژاپن به ایران سفر وبا همتای ایرانی خود دیدار کرده است راستش هم کمی خوشحال شدم و هم کمی تعجب کردم ، خوشحال از اینکه به هر حال دیپلماسی خارجی ما محدود به کشورهایی چون ساحل عاج وتومر وونزوئلا  و   سنت و ینسنت آلادیس ( اگر درست نوشته باشم) نباشد و قراردادی ، چیزی با کشوری چون ژاپن هم ببندیم و تعجب از اینکه چرا این دولت همسو با غرب سیاست انزوای ایران را نادیده گرفته به تهران آمده است !؟

اما وقتی در اثناء خبر مذکور و پس از تعارفات معمول برای گسترش روابط و... وزیر خارجه کشورمان به در مرحله تجدید نظربودن پرونده  رکسانا صابری اشاره کرد  شصتم خبر دار شد که وزیر ژاپنی برای پیگیری پرونده این خبرنگار رنج سفر را به خود هموار کرده است چون  مادر  این خانم ژاپنی است ولابد دولت این کشور از سوی افکار عمومی خود تحت فشار است تا در مورد وی کاری صورت دهد . بنظر می رسد اگر واقعا موضوع همین باشد وزارتخارجه ما باید یاد بگیرد که حفظ حقوق شهروندان کشور متبوعش تا چه اندازه مهم است و کشورهای توسعه یافته تا چه حد نسبت به امنیت وحقوق کسانی که به نحوی با آنها نسبتی دارند از خود حساسیت بروز می دهند .اما باید متاسف هم بود که ارتباط ما با کشورهای معتبری چون ژاپن که حداقل از نظر اقتصادی منافع زیادی برای ما می تواند داشته باشد وکسی هم نمی تواند ادعا کند که این کشور نیات استعماری دارد  حول چنین مسایلی دور بزند .باید در همین جا به وزارتخارجه و دپلماسی دولت نهم آفرین گفت !! که چه عزت وافتخاری در جهان برای ما کسب کرده اند. 

/ 0 نظر / 8 بازدید