مقایسه تحرکات کروبی و موسوی

آقای کروبی طی همین مدت تبلیغات انتخاباتی نشان داده است که از چابکی بسیار بالای سیاسی بر خوردار است و اقداماتی انجام می دهد که در جامعه موج ساز است ، مثلا همین نامه اخیرشان به روزنامه کیهان نشان داد که وی به سرعت می تواند یک به ظاهر تهدید را تبدیل به فرصت کند و هواخواهان بسیاری را به خود جلب نماید ، علاوه بر این هواداران عده دیگری از نخبگان سیاسی و فرهنگی واقتصادی پی به ظرفیتها و خلاقیتها و شجاعتهای او می برند و متقاعد می شوند که در ریاست جمهوری شیخ اصلاحات احقاق حق بیشتری صورت خواهد گرفت . اما در این میان هنوز آقای میر حسین موسوی ابتکار سیاسی واجتماعی خاصی که قابلیت تبدیل شدن به موج را داشته باشد از خود بروز نداده است با این اصاف می توانیم تا اینجای کار پیشروی آقای کروبی را مد نظر قرار بدهیم و از توقف آقای میر حسین موسوی بعد از جهش اولیه متامل شویم ، در واقع بنظر می رسد مشاوران آقای میر حسین موسوی هنوز سوار کار نشده اند واگر شده اند قدرت مانور لازم را پیدا نکرده اند ، اگر چه سفرها ومصاحبه ها و سخنرانیهای انتخاباتی امری لازم واجتناناپذیر است ولی اکتفا به آن موج لازم را در جامعه ایجاد نخواهد کرد، آقای مهندس در حال حاضر و قبل از شروع تبلیغات تلویزیونی نیازمند ابتکارات ومانورهای سیاسی است وفعالیتهای کنونی وی کافی نیستند.

/ 0 نظر / 7 بازدید