مثل یک تولد ،مثل یک زندگی

آمده ام ، مثل یک تولد ، مثل یک زندگی ،با داد و فریاد .
من هستم ، این صدای من است ، خواهم نوشت چنانکه فریاد شود و بودنم برای منکران گوش خراش .
من سبزم
من آینه ام
من همه جا هستم ، هر کجا که حق باشد ، هر کجا که آزادی باشد
من و حق وآزادی همزاد همیم
شادی راه ورسم من است
غم می تازد و من می جنگم
سلاحم راه رفتن است ، دستانم به آسمان ، نگاهم خیره وگستاخ ، مقصدم آن سوی شهرخراب تا عمق آبادی
بازگشتی در کار نیست
بازگشت معنی مردن می دهد و من رهسپارم به افق
وعشق جان کلام من ، هستی درونم و سرشار از وجودم
واشک من سبزاست
از سینه ام برآمده
با جانم در آمیخته

/ 0 نظر / 9 بازدید