ظهوریک ائتلاف بزرگ ( موسوی _خاتمی)

بالاخره پس از ماهها  تردید آقای خاتمی برای حضور یا عدم حضور در انتخابات ریاست جمهوری وی دریک اعلام صریح وروشن اعلام نموده است که از میان ایشان ومیر حسین موسوی یکیشان خواهد آمد ، این سخن که تا حدودی به روشن شدن فضای سیاسی کشور خواهد انجامید بازتابهای فراوانی خواهد یافت وبه خصوص برای محافظه کاران از اهمیت بسزایی برخوردار خواهد بود ، بااین بیان جبهه اصلاحات از تشتتی که آنها امیدوارش بودند بیرون خواهد رفت واحتمال پیروزیشان افزایش جدی پیدا خواهد کرد ، مسلما در ترجیح میان میر حسین موسوی و خاتمی هریک از اصلاح طلبان نظری خواهند داشت ومصلحت وامکان پیروزی را در کاندیداتوری یکی خواهند دانست ولی بنظر می رسد که این دو نباید بگذارند که بحث فوق مطول شود چرا که از همین ناحیه ممکن است مشکلاتی پدید آید وافتراقی حاصل گردد.اما اگر آنطور که در حاشیه این خبرگفته شده است قرار آقایان این است که هر کدام تصمیم به آمدن بگیرد دیگری به جد از او حمایت کند بهترین روشی که می تواند نیروهای این دو را تجمیع ومضاعف سازد این است که همزمان بااعلام کاندیداتوری هر کدام از آقایان دیگری بعنوان معاون اول برگزیده شود تا به این وسیله هم آراء هر دو جمع شود وهم دامنه اعتباری که فراهم می شود گسترده گردد. بنظر می رسد اگر این هوشیاری سیاسی به خرج داده شود از هم اکنون باید در انتظار دوران جدیدی از حیات انقلاب اسلامی بود که در آن عقلانیت وآرمان خواهی وعدالت وآزادی به منصه ظهور خواهد رسید.البته ناگفته پیدا است که ظهور اراده ای در آقای میر حسین موسوی برای ورود در عرصه سیاسی بشدت مغتنم است وباید از آن استقبالی فوق العاده صورت گیرد چرا که یکی از ظرفیتهای برزگ جامعه که ظرفیتهای دیگری از میان دانشگاهیان وحوزویان ونخبگان وسیاسیون متعهد را بالفعل خواهد ساخت  شکوفا خواهد شد ، ائتلاف مهندس موسوی ومحمد خاتمی حمایتهای بیشتری از علماء واقشار متدین جامعه را هم جذب خواهد کرد.

/ 0 نظر / 8 بازدید