مردم را معطل نکنیم

بنظر می رسد اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری که در حال انجام است از خود نوعی از سستی بروز می دهند ، در هنگامی که آنان وسیله و ابزار چندانی برای ارتباط وسیع با مردم ندارند لحظه لحظه کنونی برایشان بسیار مهم است و باید باهمه وجود در استفاده از آن بهره ببرند ، آنان در همین شرایط کارهای بسیاری می توانند انجام دهند که باید بدون فوت وقت بدان اقدام کنند و اگر به هر دلیل از انجامش سر باز زدند عذر خودر را به درگاه ملت ایران عنوان کرده وقت و امید یک ملت را به بازی نگیرند ، انتخابات وسیاست جدی تر از آن است که با اقدامات سرد و حداقلی کنونی  روی خوش به آنها نشان دهد ، بنظرم آقایان وخانمهای محترم که در صورت پیروزی اصلاح طلبان پستهای مهم می گیرند خوب می دانند که چه کاری باید انجام دهند ولی در فرصت بعدی اهم کارهایی که باید انجام شود را می نویسم و روشن خواهم ساخت که نشستن در خانه و منتظر خبرنگاری ماندن که نظرشان جویاشود یک عمل فعال سیاسی نیست وبا اینگونه فعالیت باید بدون تعارف از هم اکنون میدان را به حریف واگذار نمایند و مردم را معطل خویش ننمایند.

/ 0 نظر / 7 بازدید