آفرین به اصفهان

از اصفهان خبر می رسد که استقبال دانشجویان و مردم عادی از میر حسین موسوی چشم گیر و فوق العاده و کم نظیر بوده است ، وقتی حدود هزار تن از دانشجویان پس از سخنرانی میر حسین به خارج دانشگاه می رفتند شعارهای به نفع وی سرداده اند ، همین حرکت در خیابان وشعار دادن خودبخود تبدیل به یک را هپیمایی خودجوش در حمایت از کاندیدای اصلاح طلبان شده است ، جالب اینکه بسرعت مردم عادی به راهپیمایی پیوسته اند وشمار آنها به قریب ٣هزار تن رسیده است . در همین لحظاتی که دارم این خبر را می نویسم بسیاری از اهالی شهر اصفهان عازم مسجد سید برای استماع سخنرانی دوم میر حسین موسوی هستند ، امید است این حرکتها باعث آگاهی عمومی شده یک دوم خرداد دیگر در ٢٢خرداد پدید آید.

/ 0 نظر / 8 بازدید