آقای موسوی نامه بنویسید

بنظر می رسد فعالیتهای آقای میر حسین موسوی هنوز از گستردگی لازم بر خوردار نیست ، مسلما دیدارهای استانی و انجام دیدار بار هنر مندان و اقتصادیون و دیگر اقشار جامعه لازم است ولی کافی نیست . بزرگترین مشکل وی و اصلاح طلبان حداقل در حال حاضر عدم انتخاباتی شدن فضای جامعه است چیزی که ابزار اصلیش در دست محافظه کاران است وآنها هم بدرستی هیچ علاقه ای به جلب توجه مردم ندارند ، در چنین شرایطی نمی شود نشست ودست روی دست گذاشت تا آقایان در هنگامی که صلاح می دانند در باره انتخابات به فعالیت بپردازند . آقای میر حسین موسوی باید از ظرفیتهای خود استفاده کند و در این زمینه از انفعال خارج شود ، وادار کردن صداوسیما به شروع فعالیتهای ملی انتخاباتی خود یک پیروزی خواهد بود که علاوه بر فواید مهم برای کشور حضور و تاثیرگذاریش را به اثبات خواهد رساند ، وی می تواند به رییس صدا وسیما نامه سرگشاده بنویسد ودرصورت عدم توجه به آن به شواری سیاستگذاری این رسانه ملی شکایت برد ، بدست گرفتن رهبری یک جریان قانونی با استفاده از ظرفیتهای نمایندگان اقلیت مجلس و پردامنه کردن فعالیتها ی خود در این باره قطعا صدا وسیما را به عقب نشینی در باره این مورد وادار خواهد کرد ، تاکیدات مکرر حضرت امام در اهمیت فوق العاده انتخاباتها در ایران چیزی نیست که مسولین مربوطه بتوانند توجیهی در عدم توجه شایسته بدان داشته باشند ، اگر در این مهم آقای میرحسین موسوی از خود چابکی سیاسی لازم به خرج دهد و پیروز شود می تواند گام بعدی خود را در جهت ارتقاء سلامت انتخابات آغاز نماید و همه دلسوزان از راست وچپ را در این زمینه حساس کند، در این مورد می توان از همکاری آقای کروبی وهمه کاندیداهای بالفعل سود جست وحتی نامه ای با امضاء مشترک نگاشت ، در هرحال آقای موسوی با تحرکات سیاسی خود باید ثابت کند که حاضر وناظر است  و توان تاثیرگذاری در فضای سیاسی کشور را داراست.

/ 0 نظر / 6 بازدید