این صدای ایران است که به گوش می رسد....

خیلیها از ایجاد تغییر وتحول در اوضاع کشور نا امیدند ، خیلیها فکر می کنند چه رای بدهند ، چه رای ندهند آقای احمدی نژاد رییس جمهور است ، خیلیها حال یک ساعت وقت گذاشتن برای رای دادن را ندارند ، خیلیها بر اثر تبلیغات صدا وسیما در آخرین ساعات تصمیم به رای دادن میگیرند ، خیلیها در همان حوزه انتخابیه تصمیم می گیرند به چه کسی رای بدهند ، خیلیها از فکردن به مسایل مملکت طفره می روند ، برای همین هم بعضی ها به جای همه تصمیم می گیرند ، اوضاع کشور روند درست و اصولی و پیشرونده به خود نمی گیرد ، برخی از مشکلات کشور پس از صد سال هنوز به قوت خود باقی است ، نیروی انسانی ومنابع مادی کشور ما یکی از نابترین و بزرگترین ذخایر کشورها است ولی از ترکیه هم عقب افتاده ایم واگر دیر بجنبیم چه بسا  عراق وافغانستان هم از ما جلو بزنند ، با بسیاری از کشورها که کاری به کار ما نداشته اند بی دلیل بنای خصومت گذاشته ایم و دایم حرفهایی از رییس جمهور ما صادر می شود که دنیا را به وحشت می اندازد ، مردم در خود احساس قوت و استقلال و تاثیرگذاری ندارند وهرکس به طریقی فکر می کند که کسی باید بیاید وکاری بکند ، مخالفان نظام فکر می کنند که باید بگذاریم تا اوضاع آنچنان خراب شود و تضادهای درونی آنچنان زیاد شود که یا هرج مرج سبب فروپاشی شود ویا بیگانه ای چون آمریکا بیاید و کارمان رابسامان کند !" موافقان هم چه بسیار که همه چیزرا به دولت می سپارند و تصور می کنند که همه چیز را بالا نشینان می دانند وخودشان مشکلات را برطرف می کنند ! یعنی اگرنیک نظر کنیم همه مشکلات و اساس مشکلات از خودمان است و تا احساس هویت و خود آگاهی حقیقی در اکثریت مردم و خصوصا نخبگان ایجاد نشود بهترین دولتها کاری از پیش نخواهند برد و بهترین موقعیتهای کشور هم به سادگی هدر خواهند رفت . ما باید در انتخابات شرکت کنیم و به شخصی یا جریانی یا چیزی رای دهیم فقط بخاطر اینکه هستیم و می توانیم و باید سرنوشت خودمان را خودمان تعیین کنیم ، لازم نیست آقای میر حسین موسوی یک معصوم ویا قهرمان ویا اسطور باشد تا شایستگی رای گرفتن از مردم را داشته باشد او اگر بتواند جلوی خسارتهای بزرگ را بگیرد کاری کارستان انجام داده است ، او اگر بر سر کار بیاید و بتواند اثبات کند که مردم ایران هستند و علی رغم دولت قادر به انتخاب هستند کاری سترگ انجام داده است ، ما بیش از هرزمان دیگری نیازمند به بودن و تحرک وامید داریم ، ایران بیش از هرزمان دیگری نیازمند تامل ، دقت و مسولیت شناسی مردم خودش دارد ، اینک این صدای ایران است که به گوش می رسد مرا دریابید.

/ 1 نظر / 10 بازدید
سارا

سلام دوست عزیز وب سایت زیبایی داری خوشحال میشم به وب سایت من هم سری بزنی http://www.dvdkadeh.com/