فیلم امشب موسوی ترکاند- خاتمی غوغا کرد

امشب فیلم آقای میر حسین ترکاند ،  هر کس این فیلم را می دید نا خود آگاه اشک شوق از چشمانش سرازیر می شد و از ته دل امیدوار می گشت که دوباره سیدی از راه رسیده و انشاا... کشور را از دروغ وتحجر و خیالپردازی و خسارتهای بی شمار نجات خواهد داد ، امروز دعای تمام دلسوزان کشور این است که نتیجه انتخابات هرچه باشد عزت واخلاق وفرهنگ ایران وایرانی محفوظ بماند وهر ر وز بیشتر از روز قبل بر آن افزوده شود ، احساسی غریب و مشترکی از عمق جانمان می گوید روز ٢٢ خرداد مردم ما به آگاهی بلند خود خواهند رسید و عظمتی دیگر برای ایرانیان ثبت خواهد شد ، خدایا این مردم دارند حرکت خودشان را می کنند ، در انتظار برکت تواند.بنظرم فقط این فیلم ٣میلیون رای برای آقای موسوی به ارمغان خواهد آورد خصوصا اینکه خاتمی عزیز با آن خنده شیرین به صحنه آمد وچشم مردم را به چهره شاد و پر امید خود روشن کرد. .انشاا...

/ 0 نظر / 7 بازدید