ریزش آرای کروبی بعد از پخش فیلمش در تلویزیون

فیلم آقای کروبی خیلی ضعیف بود ، تقریبا اغلب بازتابها همین موضوع را نشان می دهد ، معلوم نیست که مشاوران آقای کروبی خصوصا آقای افخمی بر چه اساس یک فرصت بسیار مهم را به همین سادگی از دست دادند ؟ اینبار آقای کروبی دقیقا از همان نقطه ای ضربه خورد که بشدت رویش کار کرده بود ، او معمولا مورد انتقاد قرار می گرفت که افراد قوی و هوشمند دور بر خود ندارد ، وی ظاهرا این انتقاد را پذیرفته بود و با جمع کردن افرادی نظیر عباس عبدی ، کرباسچی ، نجفی ، ابطحی ، خانم کدیور و باقی تلاش کرده بود تا این نقیصه را پر کند ولی از قضا سرکنگبین صفرا فزود و آقای کروبی تحت مشاوره همین دوستان یکی از مهمترین فرصتهای انتخاباتی خود را از دست داد و حتی این فیلم موجب ریزش آراء او هم شد .جالب است که بحث در محافل مطبوعاتی همه حکایت از این موضوع دارد که این فیلم خود در بردارنده انواع تضادها است ، آقای کرباسچی با بادی که در غب غب دارد برای محرومین یک بغض مصنوعی ارایه می دهد در حالی که شایعات راجع به ثروت او در میان مردم برداشت دیگری را نشان می دهد ، آقای ابطحی با ژستی مطبوعاتی و اینترنتی به میدان می آید و اتفاقا باعث ریزش آراء در همین حوزه می شود و.... جالبتر اینکه اگر این فیلم را در کنارفیلم آقای موسوی قرار دهیم خواهیم دید که میرحسین هیچ تلاش و اصراری برای برای متقاعد کردن مردم در موضوعی نکرد ولی همین سادگی و بی تکلفی وی اثرات گسترده ای در میان مردم گذاشت .

/ 3 نظر / 11 بازدید
عیسی

ما که 15 دقیقه اول برق نداشتیم ولی اواخر فیلم بدک هم نبود!.

زهرا

سلام خوبی خیلی خوب بود بابا