دارد دیر می شود!

ظاهرا باید شکر کرد که بسیاری ازمردم خیلی در جریان ریز مسایل سیاسی نیستند والا شاید از بعضی حرکتها وتعللها سرسام میگرفتند ، الان ماههااست که بحث حضور یا عدم حضور آقای خاتمی درانتخابات ریاست جمهوری مطرح است واخیرا هم حضور یا عدم حضور آقای میر حسین موسوی طرح شده ودر هر جمعی از روزنامه نگاران و سیاسیون بحث انتخابات داغ است ولی هنوز در دوجناح کشورابهام وتردید و چندگانگیها موج میزند واتفاقا همین خود به ازدیاد  تفرقه و تولید دلخوری وگلایه وحتی کینه وعداوت منجر شده آینده سیاسی کشور را با ابهام مواجه می سازد ، بنظر می رسد سیاسیون محترم قدری هم باید به فکر حوصله مردمی باشند که در جریان مسایل قرار دارند واین هم پیچ وتاب وتعلیق رابر نمی تابند ، یک سیاستمدار باید قدرت تصمیم داشته باشد ودر هنگام ابهام وتیرگی از عزم وخطر نهراسد ، هراسیدن از اشتباه تا حدودی معقول ومنطقی است ولی امتداد احتیاط و تاخیر تصمیم خود ممکن است آسیب آفرین شود "فرصتها را برباد دهد وفضا را لوس نماید . از جبهه اصولگرایان که خبر نداریم ولی بنظر می رسد در جناح اصلاح طلبان دارد دیر می شود وممکن است تاخیر در تصمیم گیری خود به آسیبی تهدید آسا مبدل شود ، در هرحال اجمالا وضع کشور وتاحدود زیادی آرایشهای سیاسی مشخص است و با زمان بر شدن تصمیمگیری چیزجدیدی روشن نمی شود ونانی پخته نمی گردد ، زمان برای اتخاذ واعلام تصمیم نهایی بزرگواران فرا رسیده است .

/ 0 نظر / 7 بازدید