3کاندیدای اصلاح طلب

وی با اشاره به اینکه ستادهای خود جوش و غیررسمی خاتمی شکل گرفته است، گفت: خاتمی بعد از آخرین جلسه و دیدار با میرحسین موسوی به این جمع بندی رسید که میرحسین در انتخابات شرکت نمی‌‌کند و در نتیجه وی از یک هفته گذشته تاکنون چندین بار کاندیداتوری خود را در انتخابات دهم مطرح کرده است.
باشگاه خبرنگاران جوان: عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین با اشاره به اینکه میر حسین قصد کاندیداتوری ندارد گفت:برای اعلام رسمی کاندیداتوری خاتمی نیازی به برگزاری کنفرانس مطبوعاتی نیست و خاتمی کاندیداتوری خود را اعلام کرده است.

عبدالله ناصری افزود: در جبهه اصلاحات نامزدهای مختلفی فعال هستند و ستادهای انتخاباتی خود را تشکیل داده اند، از جمله کروبی، عارف، میرحسین موسوی، و خاتمی، اما جبهه اصلاحات در روز 22 خرداد تنها با یک نامزد شرکت خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه ستادهای خود جوش و غیررسمی خاتمی شکل گرفته است، گفت: خاتمی بعد از آخرین جلسه و دیدار با میرحسین موسوی به این جمع بندی رسید که میرحسین در انتخابات شرکت نمی‌‌کند و در نتیجه وی از یک هفته گذشته تاکنون چندین بار کاندیداتوری خود را در انتخابات دهم مطرح کرده است.

ناصری با تأکید اینکه اظهارات خاتمی از یک هفته گذشته به گوش همه رسیده است اذعان داشت: برای اعلام رسمی کاندیداتوری خاتمی نیازی به برگزاری کنفرانس مطبوعاتی نیست و خاتمی کاندیداتوری خود را اعلام کرده است، این در حالی است که شرایط کشور ایجاب می‌کند که میرحسین موسوی نیز تا زمان انتخابات فعال باشد .

ی در ادامه با تأکید بر اینکه موسوی قصد نامزدی ندارد، افزود: الزامی ندارد که موسوی به عنوان نامزد جبهه اصلاحات در انتخابات حضور داشته باشد، بلکه چون اظهارات وی به عنوان چهره اصلاح طلب منتسب به جریان خط امام اثر قابل توجهی دارد این فرصت را باید همچنان تا پایان انتخابات دهم در اختیار وی قرار داد.
/ 0 نظر / 9 بازدید