سازمان مجاهدین وجبهه مشارکت در برابر یک تصمیم سخت

پس از حضور میر حسین موسوی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت در وضعیت بسیار حساسی قرار گرفته اند عدم استقبال از ایشان تناقضهای زیادی را ایجاد خواهد کرد ضمن اینکه معلوم نیست خود آقای خاتمی حاضر به رقابت با آقای موسوی هست یا نه ؟ این دو تشکل در برابر شطرنج سیاسی سختی  قرار دارند و کوچکترین اشتباه ممکن است همه موقعیت آنها را با خطر جدی روبرو کند ، همیشه ایستادگی بر مواضع و عدم انعطاف حاکی از صلابت و تدبیر نیست ، عقلا معمولا برای خود میدان مانور ایجاد می کنند و با خشکی شکنندگی خویش را افزایش نمی دهند.

/ 0 نظر / 7 بازدید