در حاشیه حمایت 800 تن از هنرمندان سینما از موسوی

٨٠٠ هنرمند سینما که در میان آنها اکثر چهره های شاخص دیده می شود از میر حسین موسوی حمایت کردند ، گفته می شود این نامه در میان هنرمندان می چرخد واحتمالا تعداد آنها از ١٠٠٠ تجاوز خواهد کرد ، چنین تعداد از هنرمندان سینما درحمایت از کاندیدای رییس جمهوری بی سابقه است و قطعا باز تاب مناظره وسخنان بهت آور احمدی نژاد است ، البته مخالفان اصلاحات حتما در صدد بر خواهند آمد که با اخبار ساختگی پس گرفتن امضا این نامه مهم را مخدوش سازند ولی از همین حالا می توان این رویداد رایک پیروزی خیره کننده برای موسوی دانست ، اگر چه شاید بسیاری از هموطنانمان متوجه شعبده بازیها و تهمت ها و عوامفریبیهای طرف مقابل نشوند ولی حتما نخبگان کشور از دانشگاهیان تا حوزویان و نویسندگان متوجه هستند که احمدی نژاد دارد چه بلایی بر سر کشور می آورد همین نخبگان انشاا... مصالح مملکت را به حاشیه ترین بخشها اجتماع خواهند رساند ، امروز دیدم دکتر وفیلسوف بزرگ گفته است که به هر کس رای بدهم به دروغ و ریا و... رای نخواهم داد ، بنظر می رسد در این مرحله همه دارند متوجه می شوند که چه جریانی در حال وقوع است و همین موج بزرگ جلوی عوام فریبی را خواهد گرفت انشاا...

/ 0 نظر / 7 بازدید