نذر برای آتش بس در غزه

نذر کرده ام به خواست پروردگار اگر بزودی در غزه آتش بس اعلام شود وکودکان بیگناه فلسطینی از زیر بمباران وسختی ومشقت بیرون بیایند ١٠ نفر را خوشحال کنم ، به ١٠ نفر چیزی یاد بدهم ، ١٠ بار از سرتقصیرات دیگرانی که به من ظلم می کنند بگذرم ، به ١٠ کودک شکلات بدهم ، ١٠مسج آموزشی خوب بفرستم ، ١٠ بار بدون اضافه حقوق بیشتر کار کنم، درحدی که می توانم ١٠ جای عمومی راتمیز کنم ، ١٠ نکته اخلاقی یاد بگیرم ،به ١٠  بیمار تلفنی یا حضوری سر بزنم ،برای ١٠ نفر از فوت شدگان فلسطین فاتحه بخوانم.

/ 0 نظر / 7 بازدید