مسولیت خاتمی وخاتمی آوران

آمدن خاتمی با اعلام تدبیر برای تاخیری که از آن برداشت تردید می شد بالاخره صورت گرفت واینک می رود تا فصلی از حوادث ورویدادهای مثبت ومنفی را در بر داشته باشد ومرحله ای از  مراحل سیر سیاسی ایرانیان را به منصه ظهور برساند .

آمدن خاتمی که انتظار می رود جدی باشد مصادف با سوالات و دغدغه های مهمی است که هم از سوی برخی از حامیان پیشین او طرح شده ومی شود وهم هر دلسوزی نظر به آنها دارد وجز پاسخ دقیق وروشن ومنطقی به آنها از چون خاتمی انتظار نمی رود ، مسلما رییس جمهور عزیز پیشین آن نیست که به فضایی از احساس دل خوش کند وبا خنده یا بغضی همه چیز را به هم آرد و در عمل دستاوردی در کف مردمان امیدوارننهد.اتفاقا  شاید بیش از دیگران این ایرانیان بوده اند که در باغ سبز نشانشان داده شده است و امیدهاشان انبوه ومتراکم شده است وآرزوهاشان نزدیک به عمل  تصویر شده و چه بسا جز رنج وحرمان وسر خوردگی ندیده اند آنان بیشتر از هر زمان دیگری  امروز به برنامه ای واقعگرایانه و منطقی وشدنی نیازمندند، واز شخصیتی چون خاتمی که به تعهد واخلاق اشتهار دارد با تجربه ای گرانسنگ که تنها 8 سال از آن تصدی ریاست جمهوری بوده است انتظاراتی بجا و شایسته وبایسته دارند . اگر از دیگران بعید نباشد که ملتی را به میدان آزمون وخطا وارد نمایند از او این انتظار نمی رود که عالم به مسایل ریز ودرشت کشور باشد وموانع ومشکلات را خوب بشناسدو پاسخی جز موفقیت نسبی ولی حتمی تقدیم آنها ننماید ، ورود رسمی رییس جمهور سابق به عرصه انتخابات   معنایی جز داشتن راهکارهای روشن وعملی برای برداشتن گامهای بلند توسعه اقتصادی و سیاسی وفرهنگی در همین ساختار سیاسی ندارد ، خاتمی با علم به نزول قیمت نفت ورسیدن پیامدهای  بحران اقتصادی به ایران ووقوف واذعان به وجود حساسیتهای بیشتر پیرامون وی به صحنه آمده است و خوب می داند که پیش وپس از انتخابات با انبوهی از موانع و حتی کارشکنیها روبروخواهد شد ونشاید که عدم موفقیت وارایه خدمتی سترگ به ایرانیان را به این چیزها نسبت دهد،   که دیگرتوجیه " نگذاشتند " در شان زبان شیوایش نیست .

انسان آگاهی چون رییس جمهور سابق قطعا به  یکا یک معضلات دیر پای این مرز وبوم اندیشیده است وبیشتر از آن برای یکا یک موانع ونامهربانیها برنامه عملی دارد چنانچه خواهد توانست به رای دهندگان خویش این مژده را بدهدکه  دیگر  بحرانهای 9 روز یک بار پیش نخواهد آمد .

کسی از بحران هراس ندارد واختیار مخالفان هم در دست خاتمی نیست ولی نکته اینجا است که این بحرانها به کشور لطمه می زند وآبادانیش را به تاخیر می اندازد واز شفاف شدن فضا جلوگیری بعمل می آورد .اگر با وجود بحرانهای زمان اصلاحات وضعیت عمومی کشور بهتراز حالا بود این دلیل نمی شود که از آنها استقبال کنیم و گزینه های بلا موضوع شدن آنها را در نظر نگیریم ویا چاره ای برای آنها نیندیشیم .بحران بر روان مردم اثر منفی می گذارد وافسردگی را شایع می کند ، احتمالا    "رفاه کمتر در آرامش"    بهتر از   " رفاه بیشتر در نا آرامی"   است. همانطور که ما از دولتیان کنونی می خواهیم در برخورد با جهان حساب هزینه وفایده را بکنند وحتی به قیمت تاخیر در رسیدن به برخی از حقوق وآرمانها ثبات ضروری برای کشور را فراهم کنند وارزش تشنج زدایی را درک نمایند در داخل کشور دلایل بیشتری در ضرورت ایجاد آرامش وجود دارد وقطعا امکان استیفای کلی حقوق مردم در فضای آرام بیشتر است ومتعهدین به صلا ح کشور بیشتر از هر کس دیگری باید در ایجاد  اعتدال وثبات حتی به فداکاری هم تن در دهند .به هر حال آقای خاتمی که میل به قدرت ندارد حتما در فکر گرد آوری صرف آرا ء  مردم و ساختن یک فضای احساسی نیست وقصد ندارد تنها به تکرار 8سال ریاست جمهوری خود بپردازدوجامعه هم به آن آگاهی رسیده است که از تکرار خود پرهیز نماید.نه تنها خاتمی که مصران به آمدن خاتمی که در به نتیجه رساندن پروژه حضور خاتمی تلاش چشمگیری از خود بروز دادند وقطعا بجز صلاح کشور کوچکترین چشمداشتی به آن ندارند اکنون در برابر سوالات ودغدغه های جدی بالا قرار دارند ومسولیت بزرگی روی دوش آنان گذاشته می شود .برخلاف دیگرانی که حتی با عنوان اصلاح طلبی داوطلب میدان هستنداگر خدای ناکرده آقای خاتمی در کار بزرگی که در پیش گرفته است در هر مرحله ای دچار عدم موفقیت شود به اصلاحات وروند  توسعه سیاسی کشور لطمهای جدی وارد خواهد آمد که جبران آن در کوتاه مدت امکان پذیر نیست ودلایل پذیرفته شدن این ریسک هم چندان روشن نیست .امید است طی سخنان واعمالی که از شخص خاتمی و خاتمی آوران خواهیم شنید وخواهیم دید ادله های محکم  برای افقهای روشنی که برای مردم در نظر گرفته اند به تصویر کشیده شود.

/ 1 نظر / 8 بازدید
ستاد باز باران

با سلام دوستان عزیز وبلاگ نویسان اصلاح طلب و دوستاران سید محمد خاتمی برای نشان دادن قدرت ماورائ جوانان اصلاح طلب در دنیای مجازی با ما همراه شوید. بدین منظور از شما دوستان خواهشمندیم خبر ( خاتمی کاندیداتوری خود را رسما اعلام کرد) را در سایت یا وبلاگ خود قرار دهید و سپس در قسمت نظرات به ما اطلاع دهید تا در لیستی با نام اتحاد جوانان در دنیای مجازی قرار بگیرید. این خبر را می توانید از پایگاه خبری ستاد باز باران برداشت نمایید. منظر حضور شما هستیم. www.bazbaran.ir با تشکر