حرکت در تاریکی مطلق

در نبود سازمانه و نهادهای مدنی و موسسات بی طرف و کارشناس نظر سنجی حرکت در جامعه ما راه رفتن در تاریکی مطلق است ، هم اکنون که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری قرار داریم شاید به جرات می توان گفت که هیچ کس بطور دقیق و علمی نداند که در درون اجتماع چه می گذرد و مردم نسبت به انتخابات وکاندیداها دارای چه ذهنیتی هستند ؟ کدام کاندیدا جلو است و کدام کاندیدا رشد خوبی دارد ؟ و کدام کاندیدا در جازده است؟ با این اوصاف امکان برنامه ریزی ، رفع عیوب و تقویت نقاط قوت وجود ندارد و همه باید تیری در تاریکی بیندازند تا شاید به هدف برخورد نماید .اگرخوب دقت کنیم این مسئله یک معضل بزرگ و خسارت بار است و هیچ تفاوتی با رانندگی در شب تاریک ودر جاده ای نا هموار وپر پیچ وخم ندارد اگر چنین راننده ای سالم به مقصد برسد ما هم سالم و بدون حادثه به مقصد خواهیم رسید ، البته می گویند خود حکومت اینگونه نیست و دائما افواه ونظرات مردم و ذائقه ها وآراء مردم را مورد سنجش علمی قرار می دهد ، [دا کند همینطور باشد.

/ 0 نظر / 7 بازدید