آمدن میرحسین چالش بزرگ خاتمی

حضور میر حسین موسوی در عرصه انتخابات ریاست جمهوری میرود تا بسیاری از معادلات موجود را برهم زند ،بیشترین کسی که هم اکنون  در برابر این رویداد به چالش می افتد سید محمد خاتمی است ، وی از طرفی گفته بود که یا او ویا میرحسین یکیشان خواهد آمد واز طرفی رسما کاندیدا شد ، حضور محمد خاتمی معنایش این بود که میر حسین موسوی تصمیم خود برای عدم کاندیداتوری را اتخاذ کرده است ، حال با آمدن میرحسین این شائبه پیش می آید که یا اصلا توافقی بین این دو حاصل نشده  ویا آقای خاتمی برداشت اشتباهی از مذاکرات خود با آقای موسوی داشته است ، البته هر کدام از دو فرض یاد شده برای وجهه آقای خاتمی  مناسب نیست . حالا آقای خاتمی هم از نضر تحلیلهایی که خودش بارها برآنها تاکید کرده بود وهم برای سخنی که گفته است در مضیقه انصراف از کاندیداتوری قرار گرفته است ، شناخت شخصیت آقای خاتمی ایجاب می کند که وی پایبند سخنان وتحلیلهای خود باشد خصوصا آنجا که گفته بود ترجیح می دهد کسی وارد عرصه شود که حساسیت کمتری نسبت به او وجود داشته باشد، اما واضح است که فشار بسیار شدیدی بر وی وجود دارد که از انصراف خوداری کند ، این فشار ازجانب چند دسته وگروه سامان دهی می شود عده ای واقعا تحلیلشان این است که آقای میر حسین موسوی رای لازم را ندارد و با توجه به محبوبیت آقای خاتمی همان بهتر که کاندیدای اصلی اصلاح طلبا ن  رییس جمهور سابق باشد.گروه دیگری آمدن میرحسین موسوی را با طراحی پنهان جناح اقتدار گرا می دانند ودر خوشبینانه ترین حالت وی را ناآگاه به موضوع یاد می کنند ، گروه سومی هم وجود دارند که چندان به این مباحث کاری ندارند و در فکر مقام ومنصبی هستند که با آمدن خاتمی نصیبشان می شود ، آنها حتی از خدشه دار شدن شخصیت آقای خاتمی در صورت حضور در انتخابات ابایی نشان نمی دهند . در هر حال با آمدن میرحسین موسوی اگر آقای خاتمی در صحنه بماند علاوه بر اینکه از نظر تئوری وسیاسی با مشکل موجه می شود آرائش هم تا حدودی ریزش خواهد کرد ، رقابت با میرحسین موسوی خط امامی که بخشی از آراء اصولگرایان و اصلاح طلبان را به خود جلب خواهد کرد وبسیار ی از شخصیتها ی سیاسی را هم به کنار خود خواهند کشاند دلایل محکم وقاطع می خواهد که در دستان خاتمی نیست .بنظر می رسد بهترین راه برای همه حالات ممکن حمایت حداکثری از میر حسین است چه اینکه مخالفت با او اوضاع اصلاح طلبان را وخیم ومبهم خواهد ساخت.

/ 0 نظر / 7 بازدید