جامعه سالم


تلاش برای رسیدن به «جامعه سالم» تلاشی برای رسیدن به خوبی‌ها است. در یک جامعه سالم بدی و ناهنجاری هم هست ولی چارچوب‌ها و معیارها و روش‌ها و از همه مهم‌تر مسیرها درست‌اند و درستی می‌زایند و کژی‌ها را می‌زدایند.

در یک جامعه سالم اصل بر صداقت است و برای آن هیچ کس هزینه‌ای پرداخت نمی‌کند، درست مثل نفس کشیدن که برای همه هست و چون کسی نفس نکشد، یا نفسش به تنگی گرفتار آید بمیرد یا بیمار شود.

در جامعه سالم دور زدن قانون و یا نادیده گرفتن آن هزینه سازتر از عمل به قانون و احترام به آن است و لذا کسانی که پا روی قانون می‌گذارند یا آن را نادیده می‌گیرند نوعاً یا بیمارند با به زیاده‌خواهی مفرط گرفتار شده‌اند. اینان به‌سرعت از سوی اجتماع سالم طرد می‌شوند و در انزوای خویش احتمالاً زمینه اصلاح و برگشت به جامعه را پیدا می‌کنند در غیر این صورت امکان ترک دنیای کوچک خود را پیدا نمی‌کنند. در جامعه سالم کوچک‌ها عقب و بزرگ‌ها و بزرگوارها عزیز و کریمند.

جامعه سالم نه فقط خالی از رقابت نیست، بلکه سبقت و سرعت موجب شکوفایی استعدادها و ازدیاد تولید فکر و اندیشه و کالا می‌شود منتهی رقابت منفی و دشمنی به حداقل خود تنزل پیدا می‌کند و اعتماد متقابل در بسیاری از امور حرف اول را می‌زند و موجب سهولت کارها و نتیجه بخش شدن فعالیت‌ها می‌شود.

در جامعه سالم اخلاق و گذشت و فداکاری به کمک نظم و قانون می‌آید و خلأهای اجتماع را پر می‌کند، در چنین جامعه‌ای چون نظم و قانون به فرهنگ تبدیل شده است، انسان‌ها با کمترین ظرفیت اخلاقی بهترین کارها را می‌کنند و نیاز به گذشت‌ها و فداکاری‌های بزرگ و قهرمانان یک نیاز روزمره و همیشگی نیست. جامعه سالم راحت و آسان حرکت می‌کند و با سرعتی مطمئن به هدف‌های کوچک و بزرگ و کوتاه مدت و بلندمدت خود می‌رسد، جامعه سالم به جای آرزوکردن برنامه می‌ریزد و به نتیجه هم می‌رسد. در جامعه سالم تن‌ها نوعاً سالمند، سلامت هزینه کمی دارد و از همین رهگذر به سلامت جان‌ها و روان‌ها هم کمک فراوانی می‌شود، روح سالم در تن سالم قرار می‌گیرد و تن سالم در عروج روح و روان نقش بسزایی ایفا می‌کند. بالاتر از نظام بهداشتی و درمانی برای تن‌ها یک نظام بهداشتی و درمانی برای فکرها و اخلاق‌ها و ذهنیت‌ها و عملکردها نیاز دنیای امروز است.

چاپ شده در روزنامه اطلاعات 6/8/1389

/ 0 نظر / 18 بازدید